تبلیغات
مهندســی بــرق - قــدرت - تعرفه ضمانت نامه خروج از کشور برای مشمولان سربازی


انجـام پـروژه ، پـایـان نـامه کـارشناسـی ، ترجــمه تخصصــی بـــرق

درباره وبلاگ


آرشیو


طبقه بندی


آخرین پست‌ها


پیوندهای روزانه


آمار وبلاگ


قالب وبلاگتعرفه ضمانت نامه خروج از کشور برای مشمولان سربازی


تعرفه سپرده خروج از كشور

ردیف

نوع سفر

مبلغ و نوع تعرفه‌های مربوط به خروج از كشور

1

خروج از كشور به منظور  سفرهای علمی

 

سپردن مبلغ 50 میلیون ریال ودیعه نقدی با مراجعه به شعبات

 موسسه مالی و اعتباری قوامین در سراسر كشور و ارایه

 اصل رسید آن به مركز وظیفه عمومی محل سكونت و

 یا ارایه ضمانت‌نامه بانكی.

2

خروج از كشور به منظور سفرهای نیمه علمی

 

سپردن مبلغ 80 میلیون ریال ودیعه نقدی و یا ارایه ضمانت نامه بانكی با مراجعه به شعبات موسسه قوامی 

3

خروج از كشور به منظور سفرهای غیر علمی

 

سپردن 150 میلیون ریال ودیعه نقدی با مراجعه به شعبات

 موسسه مالی و اعتباری قوامین در سراسر كشور و ارایه اصل رسید آن به مركز وظیفه عمومی محل سكونت و یا ارایه ضمانت بانكی 

4خروج از كشور به منظور سفرهای زیارتی

سفر به مقصد‌ كشور سوریه

سپردن 150 میلیون ریال دیعه نقدی با مراجعه به شعبات موسسه مالی و اعتباری قوامین در سراسر كشور و ارایه اصل رسید آن به مركز وظیفه عمومی محل سكونت ویا ارایه ضمانت‌نامه بانكی

سفر به مقصد كشور عربستان و عراق

سپردن مبلغ 50 میلیون ریال ودیعه نقدی با مراجعه به شعبات موسسه مالی و اعتباری قوامین در سراسر كشور و ارایه اصل رسید آن به مركز وظیفه عمومی محل سكونت

 و همچنین ارایه تعهد محضری ضامن . 

5

خروج از كشور به منظور سفرهای مطالعاتی

سپردن 50 میلیون ریال ودیعه نقدی با مراجعه به شعبات موسسه مالی و اعتباری قوامین در سراسر كشور و ارایه اصل رسید آن به مركز وظیفه عمومی محل سكونت و یا ارایه ضمانت بانكی.

6

خروج از كشور به منظور سفرهای ورزشی

ارایه تضمین لازم به مبلغ 150 میلیون ریال توسط‌ سازمان ‌تربیت ‌بدنی. 

7

 

خروج از كشور مشمولان  به منظور درمان و مداوای بیماری

پرداخت مبلغ 150 میلیون ریال سپرده نقدی و یا ارایه ضمانت نامه بانكی.

8

خروج از كشور متعهدین خدمت به سازمانها برای سفرهای زیارتی

سپردن مبلغ 1000.000 ریال ودیعه نقدی برای سفر به كشورهای عراق، عربستان و سپردن مبلغ 150.000.000 ریال برای به یكی از شعبات موسسه مالی و اعتباری قوامین در سراسر كشور

9

خروج از كشور متعهدین خدمت به سازمانها برای سفرهای سیاحتی

با توجه به سپری كردن میزان تعهد از ودیعه متناسب پرداخت می گردد.

10

خروج از كشور متعهدین خدمت به آموزش و پرورش، سازمان هواپیمایی و قوه قضائیه برای سفرهای زیارتی

سپردن مبلغ 000/000/1 ریال ودیعه نقدی برای سفر به كشورهای عراق، عربستان و سپردن مبلغ 150،000،000ریال برای به یكی از شعبات موسسه مالی و اعتباری قوامین در سراسر كشور

11

خروج از كشور متعهدین خدمت به آموزش و پرورش، سازمان هواپیمایی و قوه قضائیه برای سفرهای سیاحتی

با توجه به سپری كردن میزان تعهد از ودیعه متناسب پرداخت می گردد.

12

 

خروج از كشور فرزندان مامورین ثابت دولت جمهوری اسلامی در خارج از كشور

سپردن تضمین لازم از طرف وزارتخانه و یا سازمان مربوطه

13

خروج از كشور به منظور ادامه تحصیل

وثیقه به مبلغ 150.000.000 ریال سپرده نقدی ویا ارائه 

ضمانت نامه و یا سند ملكی

14

خروج از كشور نخبگان

با تعهد بنیاد نخبگان ستاد

 كل نیروهای 

مسلح

در مرحله صدور كارت 

بدون تعهد

در حال انجام تعهد با تعهد 

محضری به مبلغ 

150 میلیون ریال


جمعه 25 دی 1394
نظرات()